14 July 2013

Bersahurlah Walau Hanya Dengan Seteguk Air

Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kamu semua kerana sesungguhnya pada waktu makan sahur itu terdapat keberkatan." - Hadis Riwayat Bukhari

Daripada Sayyidina Abi Sa’id al-Khudri beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Bersahur itu adalah makan yang berkat. Maka jangan kalian meninggalkannya walaupun salah seorang daripada kalian hanya meneguk seteguk air. Maka sesungguhnya Allah Ta’ala dan malaikatNya bershalawat ke atas orang-orang yang bersahur. - Hadis Riwayat Imam Ahmad

Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah kurma." - Hadis Riwayat Abu Daud, Ibn Hibban dan al-Baihaqi

No comments:

Post a Comment