16 September 2013

Hanya Islam Penyelamat

Dari Abu Hurairah juga, katanya : Raulullah S.A.W, bersabda : "Segala amal akan datang pada hari kiamat (untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya),- di antaranya Sembahyang, datang lalu berkata: "Ya Tuhanku! Akulah sembahyang";Allah Taala berfirman (kepadanya):"Tujuan engkau itu baik (tetapi engkau sahaja belum cukup)";dan (selepas itu)datang pula sedekah, puasa, dan amal-amal yang lain, semuanya itu Allah berfirman (kepada tiap-tiap satunya):"Tujuan engkau itu baik, (tetapi engkau sahaja belum cukup)"; kemudian datang pula Islam lalu berkata : "Ya Tuhanku! Engkaulah Tuhan yang bernama :Al Salam, dan akulah : "Islam"; maka Allah Taala berfirman (kepadanya): " Tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah juga aku memberi balasan" (Imam Ahmad) Sumber : MUQADDIMAH MASTIKA HADITH RASULULLAH S.A.W-

No comments:

Post a Comment